Sarı Nokta Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Image Description

İlk önce tiplere ayıralım. Çünkü kuru tip sarı nokta hastalığı diye başladık. Bunu tedavisine diye başlayalım. Bu hani iyi olan tipte gerçekten herhangi bir iğne veya başka bir şey günümüz şartlarında yapmıyoruz. Yaptığımız tek şey hastayı rutin kontrollerle takip altında tutmak ve dediğimiz gibi bu risk faktörlerinden uzak durma. Mesela güneşe aşırı maruz kalma da bir risk faktörü olduğundan dolayı hasta dışarıya çıktığında kep takmasını ya da güneş Gözlükleri takmasını önermekteyiz. Bunun dışında beslenmeyle de ilgili şeyler yapıyoruz. Nedir mesela? Vitaminler veriyoruz. Demin sordunuz. Esas önemli burada büyük çalışmalarda bulunan C vitamininin E vitaminin, çinkonun, bakırın ve bunlarla birlikte luteinzentin ve omega üç yağ asitleri içeren vitaminler hastaya vererek bu hastalığı durdurmaya değil, ilerlemesini daha çok yavaşlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten yani hani durdurmak çok iddia Bir sözcük olur. Peki yaş tipte neler yapıyoruz? Evet sizin de demin dediğiniz gibi. Yaş sarı nokta hastalığında göz içerisine iğneler yapmaktayız. Bizim dediğimiz hani retina retina altı tabakalarda damar birikimleri oluşur diye söylemiştik ya. Bu damar birikimlerini kurutmaya yarayan bir ilaçlar veriyoruz. Bunların şöyle sonuçlarına baktığımızda gerçekten eskiden bunları kesinlikle tedavi edemezken bu göz içi iğne tedavileriyle on hastanın Dokuzunda bu hastalığı durdurabiliyoruz. Peki aklımıza şu soru gelebilir. Ne kadarını da görmede artış oluyor? Bunların da dördünde de görmede artış tespit edebiliyoruz. Ve bunlar da gerçekten hani geçmişle kıyasladığımızda bugünlerde hastalarımızı memnun etmekte. Yalnız tek kötü olan tarafı var. Nüks edebildiğinden, yani ilacın etkisi bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bittiğinden dolayı tekrar tedaviler gerekebilmekte. Geçtiğimiz aylarda bir ilaç çıktı. FDA dediğimiz, yani Amerika'nın gıda ve sağlık departmanının onay verdiği yeni bir ilaçtı. Hani bu şu anda elimizde olan ilaçlarla bir, bir buçuk ayda bir iğne tedavisi yapmaktayken bu tedavi biraz daha uzatmak. Iki aya çıkartabilmekteyiz. Bu da esasında iyi bir şey. Çünkü hastalarımız için gerçekten çok yorucu oluyor. Her ay iğne yani her zaman yapmıyoruz ama yaptığımız zaman her ay iğne yapmak gerçekten hasta için yorucu oluyor. Bunu en azından iki aya çıkartmak güzel bir şey diye düşünüyorum.

Danışma ve Ameliyat destek hattımız